Prof. Dr. Okan BÖLÜKBAŞI

Ürün Kategorileri
PROF. DR. OKAN BÖLÜKBAŞI
Tıp eğitimi sonrası; nöroloji ve klinik nörofizyoloji üst ihtisasları ile komparatif nöroanatomi alanında doktora(PhD.) yaptı. Sağlık bakanlığının hizmet kurumlarında ve çeşitli üniversitelerde; akademik ve
idari görevlerde bulundu. İngilizce, fransızca, ispanyolca ve rusça bilmektedir. Yerli ve yabancı dilde yayınlanmış 300 den fazla araştırması, kitap ve kitap bölümleri vardır. Halen ulusal düzeyde uzaktan
tıp eğitimi çalışmalarını sürdürmekte ve mesleki bir araştırma dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.
MESLEKİ İLGİ ALANLARI
Başağrıları, migren
Parkinson hastalığı
Multipl skleroz (MS)
Optik nevrit, diplopi,
Felçler
Trigeminal nevralji
Nöropatik ağrı ve polinöropatiler, karpal tünel sendromu, guillain-barre sendromu
İltihabi ve genetik kas hastalıkları, miyasteni
Boyun ve bel fıtıkları ile omuriliğin diğer hastalıkları
İdrar, dışkı ve gaz kaçırmada nörofizyolojik tedaviler
Yutma zorluklarında nörofizyolojik tedaviler
Serebral palsi
Klinik nörofizyolojik ileri incelemeler; elektromiyografi EMG, elektronörografi ENG, anal sfinkter
EMG incelemeleri, sempatik deri yanıtları, somatosensoryel potansiyeller SEP, işitsel uyarılmış
potansiyeller BAER-BSUP, görsel uyarılmış potansiyeller VEP-GUP, yüz felci incelemeleri, miyasteni
incelemeleri.
Çocuklarda klinik nörofizyolojik incelemeler; elektromiyografi EMG, elektronörografi ENG, anal
sfinkter EMG incelemeleri, sempatik deri yanıtları, somatosensoryel potansiyeller SEP, işitsel
uyarılmış potansiyeller BAER-BSUP, görsel uyarılmış potansiyeller VEP-GUP, yüz felci incelemeleri,
miyasteni incelemeleri.