Op. Dr. Ümit Yaşar ŞAHİN

Ürün Kategorileri
Op.Dr.Ümit Yaşar Şahin 1965 yılında Ankarada doğdu. İlk öğretimini Adananın Ceyhan ilçesinde orta ve lise eğitimini 1983 de Tarsus Amerikan lisesinde tamamladı. Tıp Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde, GENEL CERRAHİ ihtisasını ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı .

İhtisas sonrasında aynı hastanede uzman olarak 5 yıl boyunca Kolon Rektum Anüs Hastalıkları, Kanser hastalarının beslenmesi ve Tümör İmmünitesi üzerine çalıştı. Bu süreçte  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1 yıl Tümör immünitesi doktora öğrenciliği yaptı ve 2002 yılında Çapa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi B servisinde  Anal bölgenin Fizyolojik tetkikleri, ERCP, Alt ve Üst Gastrointestinal sistem Endoskopisi  ve Cerrahisi üzerinde uzmanlık sonrası eğitim aldı. Daha sonra sırasıyla Başakşehir İstanbul, Çal Denizli ve Denizli Devlet hastanelerinde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştı. Değerli hocamız 2020 yılının Eylül ayında BEYMER TIP MERKEZİ'nde göreve başlamış olup halen aynı kurumda başarılı çalışmalarına devam etmektedir.

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:
  • Anorektal Bölgenin Selim Hastalıklarının Minimal İnvaziv Tedavileri
  • Anorektal Fizyoloji
  • Tanısal ve Tedavi Amaçlı Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
  • Pilonidal Sinüs Hastalığının (Kıl Dönmesi Hastalığı)  Minimal veya Cerrahi Dışı Yöntemlerle Tedavisi
 
SERTİFİKALARI:
  • Alt ve Üst Gastrointestinal Sistem ENDOSKOPİSİ
  • ERCP
  • Anorektal Fizyoloji
  • Hemoroidal Hastalık Kursu
  • Kolon Rektum ve Anüsün Malign ve Benign Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi