Ürün Kategorileri

Benler
Geri Dön

DİKKAT!!!!
Eğer bir NMN(ben) saçlı deride, müköz membranda, genital bölgede yerleşmişse, çapında hızlı bir değişiklik olmuşsa, rengi alacalı ise, sınırları düzensiz ve genişliyor ise, bir travma olmadan lezyon erode olmuş ise, lezyonda sürekli bir acıma, kanama, kaşıntı olmuş ise mutlaka bir dermatolog tarafından görülmelidir.
DERİNİN İYİ HUYLU TÜMÖRLERİ
MELANOSİTLERİN BOZUKLUKLARI
MELANOSİTİK NEVUSLAR(benler)

Çoğunlukla ben olarak adlandırılan 0.5 cm den küçük, sınırları belirli, akkiz pigmente maküller, papüller veya nodüller olup, epidermis, dermis ve nadiren subkutan dokuda yerleşmiş melanositik nevüs hücre gruplarından oluşmuştur.
Beyaz ırkta en sık rastlanan oluşumlardan biri  olup, daha az sıklıkta zenciler ve koyu tenlilerde görülürken kızıl saçlılarda bulunmaz


Güneş gören bölgeler yeni benlerin oluşumu için riskli bölgelerdir.
Bu çeşit benler erken çocukluk döneminde görülmeye başlarlar. Maksimum sayıya genç erişkinlik döneminde ulaşırlar. Daha sonra lezyonlarda kademeli bir şekilde fibrosis ve gerileme oluşarak çoğu 60 yaşından sonra kaybolur. Atipik melanositik nevuslar yaşam boyu görülmeye devam eder ve gerilemediğine inanılır. Atipik melanositik nevüsler melanom öncüsü lezyonlardır.
Nevuslar(benler) deri şikayetine neden olmaz. Eğer lezyon sürekli kaşınıyor ve hassasiyet varsa, sürekli kaşıntının malign (kanser) değişimin erken bir göstergesi olabilmesinden dolayı dikkatlice izlenmeli ve çıkarılmalıdır.


HALO NEVOMELANOSİTİK NEVUS
NMN olup, lökoderma veya depigmente (açık renk) bir halka ile çevrilidir. Bu  açık renkli halka melanin azalmasına veya dermoepidermal bileşkedeki melanositlerin kaybına bağlıdır.
Halo nevüsler çoğu kez artada yerleşmiş pigmente nevüsün regresyonu ile birlikte kendiliğinden gerileme gösterirler.
MAVİ NEVUS


Toplumda görülme sıklığı %1’dir. Kendiliğinden oluşabilir. Vitiligolu hastalarda ve melanomlu hastalarda oluşabilir.
bulgular atipik ise nevus alacalı renkli ve/veya düzensiz sınırlı ise tıbbi olarak çıkarımı gereklidir.

MAVİ NEVUS
Sonradan deride beliren, iyi huylu, sert, mavi-gri siyaha kadar değişen renklerde, keskin sınırlı, papül veya nodül olup, melanin üreten dermal melanositlerin lokalize proliferasyonunu gösterir.
Çocukluk ve genç erişkinlik döneminde başlar. Melanosit adlı hücrelerin dermis katmanındaki ektopik birikimlerinin sonucunda oluşur. Genellikle herhangi bir  şikayete neden olmaz.
Papül, nodül görünümünde, genellikle çapı 10mm altında, yuvarlak ve oval şekilli olabilirler.
Çoğunlukla el ve ayakların sırtında yerleşir. Kalçalar, bel, saçlıderi ve yüzde de oluşabilir. Çoğu kez değişikliğe uğramaz, nadiren malign melanom ( en kötü cilt kanseri) gelişebilir.
Çapı 10mm altında ve uzun yıllardan beri değişiklik göstermeyen mavi nevus genellikle eksizyon gerektirmez. Aniden ortaya çıkan veya varolan mavi nevustaki değişim cerrahi çıkarım ve dermatopatolojik inceleme gerektirir.

SPİTZ NEVUS
Çoğunlukla pembe veya açık kahverenkli, iyi huylu, kubbe şeklinde, kılsız, küçük (çapı 1cm den az ) nodüldür. Sıklıkla yakın zamanlarda hızlı büyüme öyküsü vardır.
Tüm yaş gruplarında oluşabilir. Nadiren 40 yaş üstünde gelişir. Lezyonlar birkaç ay içerisinde oluşur.
Yuvarlak, iyi sınırlı, düzgün yüzeyli ve kılsızdırlar.
Tamamen penbe, açık kahveregi, koyu kahverengi ve siyah olabilirler.
Serttir, çoğunlukla baş ve boyun bölgesinde dağılım gösterir.
 
NEVUS SPİLUS
Birkaç cm’den 15cm boyutuna kadar değişen büyüklükte olabilen deri seviyesinde bir lezyondur. 
Bu lezyondan çok nadiren malign melanom başlayabilir. 
 
OTA NEVUS
Çok belirgin olmayan, bariz şekil bozukluğu yapabilen deride mavi, kahverengi oldukça koyu renkli bir pigmentasyon karışımıdır.
Doğuştan olabilir, daha sıklıkla erken çocukluk dönemi veya puberte döneminde ortaya çıkar ve yaşam boyu kalır. Malign melanom oluşabilir ancak nadirdir.

SEBOREİK KERATOZ
En sık görülen iyi huylu deri tümörüdür. Herediter olan bu benlerib sayısı birkaç taneden, birkaç yüz taneye kadar değişebilir. 30 yaşına kadar genellikle oluşmazlar.
Ömür boyu oluşmaya devam ederler. Erkeklerde daha sık görülür. Nadiren kaşıntılı olabilir.
Erken lezyonları küçük 1-3mm boyutunda deriden hafif kabarık papül, kahverengi veya daha açık renkli olabilir.
Yüzeyi yağlı bir his verir, siğilimsi bir görüntüsü vardır. Büyükleri 6cm çapında olabilir. Kahverengi, gri, siyah, deri rengi, yuvarlak ve oval şekilde olabilir.

BECKER NEVUS
Bütün ırklarda görülür. Genellikle erkeklerde gelişir. Doğuştan değildir. Genellikle 15 yaşından önce, bazen bu yaştan sonra ortaya çıkar.
Lezyon genel olarak deri yüzeyindedir, nadiren kabarık bir yüzey eşlik edebilir. Renk olarak açık kahverengi olup, keskin hatlı sınırlarla birlikte coğrafik bir yapıya sahiptir.
En sık yerleştiği bölgeler omuzlar ve sırttır. Lezyon üzerinde kıl çoğalması lekelenme ile beraber olur ve lekeli alanlarla sınırlıdır. Bir veya iki yıl boyunca genişler sonra sabit kalır. Nadiren rengi solar.

SEBASE NEVUS
Saçlıderi ve nadiren yüz bölgesinde gelişir.
Lezyon kılsız, ince ve kabarıktır.
1-2cm büyüklüğünde ve yüzeyi pürtüklü görünümdedir.
Hastaların %10 unda kötüye dönüşüm gözlenir.
Puberte dönemi civarında cerrahi çıkarım önerilir.

EPİDERMAL NEVUS
Genellikle doğuştandır veya bebeklik döneminde oluşur. Nadiren puberte döneminde ortaya çıkar.
Baş bölgesindeki tüm epidermal nevüsler doğuştandır. Epidermal nevüslarin birkaç farklı tipi vardır.
Verrüköz epidermal nevüs lokalize veya birden fazla olabilir. Lezyonlar deri renginde, kahverengi veya grimsi  olabilir.
Üzeri pürtüklü görünümdedir. Özellikle uylukta sıklıkla çizgisel tarzda yerleşir. Lezyonlar eritem, kepeklenme ve kabuklanma gösterebilir. Lezyonlar giderek büyür ve adölesan dönemde stabil hale gelir. Yaygın epidermal nevüs bir multisistem hastalığı olabilir. Diğer sistemlerde gözden geçirilmelidir.

- DERMATOFİBROM: Genellikle ekstremitelerde oluşan, çok sık görülen, düğme benzeri dermal bir nodüldür. Kadınlarda daha sık görülür genellikle erişkin yaşlarda ortaya çıkar.
Genellikle bir böcek ısırığına karşı gelişen geç bir histolojik reaksiyonu temsil ettiği düşünülür. Genellikle şikayete neden olmayan 3-10mm boyutunda papül veya nodüldür.
Yüzeyi donuk, parlak veya kepekli olabilir. Rengi pembeden, koyu kahverengine kadar değişebilir. Daha sıklıkla bacaklarda yerleşir. Kol ve gövde tutulumuda olabilir.
Lezyonlar birkaç ay boyunca giderek belirgin hale gelir. Yıllarca değişmeden kalır ve kendiliğinden gerileyebilir.
 
Dermatoloji Uzmanı (cildiye) 
HASTA BİLGİLENDİRME KATALOĞUMUZ  

Dr.Filiz Özgür Çavuş ‘un internet sitesi hasta bilgilendirme ve 
Türk Dermatoloji Derneği hasta bilgilendirme kataloğundan derlenmiştir