Kliniğimizde Yapılan Psikolojik Testler

Ürün Kategorileri

Kliniğimizde Yapılan Psikolojik Testler
Geri Dön

Hiperaktivite bozukluğu testleri ve tanısı
Nöropsikolojik testler (stroop testi)
Dikkat testleri
Zeka testleri
Mmgl (Minnesota çok yönlü envanteri
Çocuklar için sosyal Anksiyete ölçekleri
Obsesif-kampulsif (takıntı-saplantı) 
belirtilerin değerlendirilmesi
Durumluluk ve sürekli kaygı Envanteri
Anne-baba tutum değerlendirmeleri
Kısa akıl muayenesi
Sosyal fobi belirtileri
Panik bozukluğu
 
Psikiyatri Uzmanı
Doçent Cem ŞENGÜL
Psikolog
   Özge KULE