Tinnusta (Çınlama Uğultu ) Transkraniyal Magnetik Stimülasyon (TMS) Tedavisi

Ürün Kategorileri

Tinnusta (Çınlama Uğultu ) Transkraniyal Magnetik Stimülasyon (TMS) Tedavisi
Geri Dön

TMS Manyetik Uyarım TMU (TMS) tedavisi beyne doğrudan elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup beynin doğal elektriğini aktive eden bir sistemdir.


TMS’in etki mekanizması nedir, nasıl uygulanır?:TMS, bir bobin yardımıyla kafatasının 2-3 cm üzerinden uygulanmaktadır. Yarattığı manyetik alan etkisiyle serebral korteksteki elektrik akımını harekete geçirmekte ve böylece nöronları depolarize etmektedir. TMS düşük ve yüksek frekansta uygulandığında farklı etkilere sahiptir. Yüksek frekans TMS uygulandığı bölgede eksitasyona, düşük frekans TMS ise inhibisyona neden olmaktadır.
TMS’in 3 temel çeşidi vardır: tek vuru (single pulse), çift vuru (paired pulse) ve tekrarlayan TMS (rTMS). Tek vuru TMS’te, uyarım her birkaç saniyede sadece bir kez uygulanır. Çift vuruda faz dışında iki darbe vardır ve aynı hemisferde eksitasyon ya da inhibisyon sağlamak ya da bir hemisferde eksitasyon karşı hemisferde inhibisyon meydana getirmek üzere uygulanır. Tekrarlayan TMS’te manyetik darbeler hızlı bir seri halinde gelir. Yoğunluk, zaman aralığı ve frekansın ayarlanabilir olması tekrarlayan TMS’in eksitasyon ya da inhibisyon özelliğini kolaylaştırmaktadır.

Beyine etkisi nasıldır?:Beyinde hedeflenen alanda “nöronal depolarizasyon” dediğimiz değişim oluşur. Beyindeki hücrelerin elektriksel iletisine müdahale edilmiş olur. Beynin elektriksel ve kimyasal ileti ile çalıştığı düşünülürse beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirici etkisi olduğu anlaşılır. Dışarıdan elektrik akımı vermeden, güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturarak tedavi etkisini oluşturur. 

Seansın süresi ne kadardır? :Hastanın bireysel ihtiyacına göre belirlenir. 5-30 dakika süre ile belirlenen sıklıkta, belirlenen frekans ve şiddette ritmik uygulama yapılır. 

Yan etkisi var mıdır? 
Hafif baş ağrısı dışında bir yan etkisine rastlanılmamıştır. Avrupa ve Kanada da resmen onaylanmış ve klinik uygulamaya girmiştir. (Tubitak Bilim Teknik, Eylül 2002)Nöbet indükleme riski taşımaktadır. Mevcut güvenlik protokolleri bireyin motor eşiğine ilişkin uyarım miktarını ayarlamaktadır. Kognisyonda uyarım sırasında değişim görülebilir.

Hangi hastalıklarda etkilidir ?:1-Nörolojik Hatalıklar:
1-Parkinson hastalığı gibi hareket bozuklukları, 2-Migren  tipi  başağrıları ,3 -Felç  Hastaları, neglet (ihmal), 4-Kulak çınlaması, 5-ronik ağrı nöropatik ağrı Ağrı Tedavisi, 6-Yüz felci ….
Parkinson hastalarında motor kortekse uygulanan TMS, motor testlerdeki performansı artırmaktadır. İnme gibi lezyonlardan sonra motor korteksin fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek için de kullanılır. İnme sonrası motor işlevleri artırmak için bilinen nöro-rehabilitasyon girişimleriyle birlikte beyin uyarımı da önerilmektedir. Ayrıca kronik ağrı sendromlarında uygulanan TMS’in analjezik etkiyi artırdığı bilinmektedir. TMS migren tedavisinde FDA onayına sahiptir.

 2-Psikiyatrik Hastalıklar: 1-Tedaviye dirençli Depresyon, 2-Obsesif kompülsif psikoz, 3-Anksiyete ve panikbozukluk, 4- Şizofreni, 5-Yeme bozuklukları, 6-İşitsel halusinasyonlar ve7- diğer duygudurum bozuklukları.
Majör depresyon hastaları üzerinde yapılan çalışmalar sol prefrontal korteks aktivitesinin azaldığını sağ prefrontal korteks aktivitesinin ise arttığına işaret etmektedir. Sol prefrontal kortekse yüksek frekansta uygulanan rTMS çalışmalarının depresyon tedavisindeki etkinliği gösterilmiştir. TMS depresyon tedavisinde FDA onayına sahiptir. Depresyon dışında da birçok psikiyatrik bozuklukta etkin şekilde kullanılmaktadır.

TMU Tedavisinin Avantajları : 1-Az veya sıfır yan etki. 2-Çabuk başlangıçlı terapötik etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde) gösterir.3- İnvazif değildir (Vucuda doğrudan müdahale etmez).Anestezi gerektirmez 4-Ayaktan hasta tedavisi.5- Spesifik nöron devrelerini üstün hedefleme gücü. 6-Sadece 2 ile 4 haftalık tedavi gerektiren bir etkililik. 7-Tedaviye dirençli kişilerde terapötik fayda sağlama. TMU uygulaması için


TİNİTUS (ÇINLAMADA) TEDAVİSİNDE TMS
Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) toplumda yaygın şekilde gözlemlenmektedir. Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) tedavileri için geçmişte pek çok yöntem denenmiş bunun yanı sıra klasik ilaç ileride dahil yeterli sonuç elde edilememiştir. Tinnitusta ( çınlama - uğuldamada ) r-TMS önemli bir tedavi şeklidir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında başarı oranı çok yüksektir.  Ayrıca kişilerin kendileri tarafından uyguladıkları alternatif tedavilerde de yeterli sonuç elde edilememektedir. Ayrıca kişiler sıklıkla hekimler tarafından  ‘’ tedavisi yok, bununla yaşamaya alışacaksın’’  gibi klişeleşmiş  ifadelerle karşı karşılaşmaktaydılar Hiçbir tedaviyle düzelmeyen kulak çinlamalarina TMS uygulanmis ve pek çok hastada belirgin düzelmeler elde edilmis. Ayrica yasa bagli gelisen isitme kayiplari da TMS ile düzelmeler gözlenmiştir. 
Tinnitus ( çınlama - uğuldama ) tedavisinde  r- TMS cihazı ile kulaktaki çınlamanın nedenine bağlı olarak  % 65 - 70 lere  varabilen başarılar elde edilelebilmektedir.

r-TMS tedavisi nasıl uygulanır?
Öncelikle tinnitus neden olan sorun tespit edilmelidir. Tinnitusta muayene ve anemnez sonrasında hakkında ön bilgi sahibi olmaktayız. Tetkik aşamalarından sonra durumu belirlenmiş hastalarda, r-TMS tedavisi almasına karar verilirse, kişi bu tedavi için zaman ayırması gerekir. Tedavi genellikle günlere bölünerek 10 seans süren ardışık tedavi şekli uygulanır. Hastalığın nedeni, şiddeti, süresine göre değişik uygulama şekilleri vardır. Bizim uygulamamızda  süreç tetkiklerle beraber 12 ile 14  gün arasında değişmektedir. Her bir seans  ortalama 20-35 dakika kadar sürmektedir. Bu işlem hasta bir koltukta oturur ve uyanık halde iken uygulama yapılır. Ağrı sızı vermez. Çok nadir uygulama noktasındaki akımın geçiş bölgesinde bulunan kasların etkileşimi bağlı geçici bir baş ağrısı oluşabilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra hasta işine dönebilir. 

Kaynaklar:Guidelines Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) Jean-Pascal Lefaucheur a,b,⇑ , Nathalie André-Obadia c,d , Andrea Antal e , Samar S. Ayache a,b , Chris Baeken f,g , David H. Benninger h , Roberto M. Cantello i , Massimo Cincotta j , Mamede de Carvalho k , Dirk De Ridder l,m, Hervé Devanne n,o , Vincenzo Di Lazzaro p , Saša R. Filipovic´ q , Friedhelm C. Hummel r , Satu K. Jääskeläinen s , Vasilios K. Kimiskidis t , Giacomo Koch u , Berthold Langguth v , Thomas Nyffeler w, Antonio Oliviero x , Frank Padberg y , Emmanuel Poulet z,aa, Simone Rossi ab, Paolo Maria Rossini ac,ad, John C. Rothwell ae, Carlos Schönfeldt-Lecuona af, Hartwig R. Siebner ag,ah, Christina W. Slotema ai, Charlotte J. Stagg aj, Josep Valls-Sole ak, Ulf Ziemann al, Walter Paulus e,1 , Luis Garcia-Larrea d,am,1