Toplumda en sık görülen psikiyatrik bozukluklar hangileridir?

Ürün Kategorileri

Toplumda en sık görülen psikiyatrik bozukluklar hangileridir?
Geri Dön

 En sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar şöyle özetlenebilir.

  • Depresyon: Temel belirtileri zevk alamama ve elemli duygudurum olan ve bu belirtilere uyku düzensizliği, yorgunluk, benlik saygısında düşme, intihar düşünceleri, unutkanlık gibi belirtilerin eşlik ettiği bir sendromdur.
  • Özgül fobi: Asansör, böcek, fırtına, tünel, karanlık gibi çok sayıda nesne ve durumdan aşırı ve yersiz aşırı korku duyma halidir.
  • Sosyal fobi: Bir hata yaparım korkusuyla toplumsal etkinliklerden aşırı kaygı duyma ve kaçınma durumudur.
  • Yaygın anksiyete bozukluğu: Günlük olaylarla ilgili aşırı telaş ve kaygı duyma temel belirtisidir. Ağrılar, çabuk sinirlenme, yorgunluk, unutkanlık, huzursuzluk genellikle sık görülen diğer belirtileridir.
  • Panik bozukluğu: Nedensiz yoğun korku atakları ve ataklar arasında yeni ataklar geleceğine ilişkin aşırı bir endişe yaşama ile belirgin bir bozukluktur.
  • Madde kullanım bozuklukları: Alkol, esrar, sigara gibi maddelerin aşırı ve uzun süreli kullanma ve oluşan sorunlara rağmen bu alışkanlıklardan kurtulamama ile karakterize bir bozukluktur


(Alıntıdır. Tanı değil, bilgilendirme amaçlı komulmuştur.)