TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)

TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon)**Sıkça sorulan soruları BURAYA TIKLAYARAK ya da Blog kısmımızdaki TMS Tedavisi bölümünde görebilirsiniz.  


TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) (BEYİN MANYETİK UYARIM TEDAVİSİ) NEDİR?

TMS uygulanmasında, dışarıdan güçlü ama kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi etkisi oluşmaktadır. Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntemdir. Hızla değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elektrik akımları uyarıma yol açar. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenir veya modüle edilebilir. Beynin işleyiş tarzını haritalayan TMS yöntemi nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir araçtır.
Tekrarlanan, transkraniyal manyetik uyarım (tTMS) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat etmektedir. Sonuç olarak mevcut durumu ile EKT’ye alternatif, iyi bir seçenektir.


TMS hangi hastalıklarda etkilidir?

TMS birinci basamak tedavisi olarak tavsiye edilmez. FDA’in 2008’de onayladığı ve APA’nın yayınladığı 2010 tarihli ‘guideline’ da bir ilaç uygulamasına cevap vermemiş depresyon tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS) uygulanması seçenek olarak önerilmektedir. Tipik olarak sadece standart tedavilerle düzelme kaydedilememiş depresyon hastalarında veya elektrokonvülsif tedaviyi düşünebilen fakat bir başka alternatif denemek istenilen hastalarda kullanılır. Depresyonu uzun süren veya standart tedavilerle düzelmemiş olan hastalar bu prosedüre aday olabilirler. Tedaviye dirençli psikiyatrik vakalarda tTMS önemli bir seçenektir. Standart tedavilerle yeterli düzelme kaydetmeyen hastalara; negatif belirtili şizofreni, hallüsünatuar durumlar, bağımlılık, OKB ve dirençli diğer psikiyatrik bozukluklar için ümit vaat eden bir tedavi olarak ilgiyi hak etmektedir. Önemli olan hekimin içindeki klinisyenin sesini dinleyerek hastanın remisyon yolunda bir basamak daha ilerlemesi için karar verebilmesidir.
Tedavi sorumluluğu sadece yapılan tedavilerle ilgili değildir, yapılması seçenek olarak var olan potansiyel tedavileri de kapsar. Diğer taraftan tTMS protokolünün belirlenmesi ve güvenlik ekranının göz önüne alınması hekimin dikkat edeceği önemli hususlardır. FDA’in 2008’de onayladığı ve APA’nın yayınladığı 2010 tarihli ‘guideline’ da bir ilaç uygulamasına cevap vermemiş depresyon tedavisinde TMS uygulanması seçenek olarak önerilmektedir. Tipik olarak sadece standart tedavilerle düzelme kaydedilememiş depresyon hastalarında veya elektrokonvülsif tedaviyi düşünebilen fakat bir başka alternatif denemek istenilen hastalarda kullanılır.
TMS ayrıca ilaç kullanımının kısıtlandığı durumlarda  örneğin; gebelikte, emziren annelerde ve kalp hastalarında rahatlıkla kullanılabilir ve bu yönüyle hasta ve hekime büyük kolaylık sağlamaktadır.

 

TMS hangi hastalıklarda uygulanır?

TMS  uygulamasının
 • Depresyon ve Bipolar bozuklukta kullanımı FDA ve CE onaylı olup, öncelikle depresyon tedavisinde Amerika’da, Kanada’da, Avustralya’da, Almanya’da, Belçika’da, İtalya’da ve daha başka Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde geniş olarak kullanılmaktadır.
 • Beyin Felci
 • Omurilik felci
 • Tinnitus(kulak çınlaması)
 • Konuşma bozukluğu
 • Alkol kullanım bozukluğu
 • Alzheimer Hastalığı
 • Kokain bağımlılığı
 • Multipl skleroz-halsizliği gidermede,
 • Nöropatik ağrı,
 • Obsesif kompulsif bozukluk,
 • Otizm-iletişim becerilerini artırmada,
 • Parkinson hastalığı,
 • Sigara bağımlılığı
 • Şizofreni-negatif belirtiler gibi dirençli nöro/psikiyatrik bozukluklar için de
CE onayı mevcut ve klinik araştırmaların sonuçları olumlu olup, tedavide kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.

 

TMS/ tTMS (TMS/rTMS)’nun faydaları nelerdir?

 Oldukça etkili klinik araştırma sonuçlarına dayalı olarak, tTMS tedavisinin başarı oranı, farmakoterapiden daha fazla ve elektro konvülsif tedaviden daha azdır.
 Az veya sıfır yan etkisi vardır. En şiddetli yan etki hafif bir baş ağrısıdır.
 Çabuk başlangıçlı terapötik etki (tipik olarak 1 hafta içerisinde) gösterir.
 Vücuda doğrudan müdahale edilmez. Yani invaziv bir girişim gerektirmez.
 Anestezi gerektirmez.
 Hasta ayakta tedavi edilir.
 Spesifik nöron devrelerini üstün hedefleme gücüne sahiptir.
 Sadece 2 ile 4 haftalık tedavi gerektirir.
 Tedaviye dirençli kişilerde terapötik fayda sağlar.
 tTMS uygulaması için hastaların ilaç kullanmayı bırakmasına gerek yoktur.
 Tedaviye cevap vermeyenlerin depresyon semptomlarında tipik olarak oranında bir azalma elde edilir.
 Majör depresif bozukluğu ve bipolar bozukluğu olan hastaların tedavisinde eşit değerde etki sağlar.
 Tedavi parametreleri her hasta için bireysel olarak saptanır.
 Protokoller her bireysel hastanın spesifik tanısına dayandırılır ve en etkili tedavi seyrine imkân verir.
 Hastalar tedavi seyri boyunca depresyon ve anksiyete değerlendirme ölçeklerine kaydedilen ilerlemeden haberdar edilir.
 Hastanemizde uygulanan tedavi parametreleri ve tüm  tTMS prosedürlerinden elde edilen sonuçlar, özel geliştirilmiş yazılım programı kullanılarak takip edilmiştir. Bu durum medikal kadronun her hastanın tedavide kaydettiği  ilerlemeyi takip etmesine ve sonuçlar üzerine bireysel bazda geribildirimde bulunmasına izin verir.
 Etkili bir tedavi modalitesinde olduğu gibi, iyileşme derecesi kişiden kişiye değişir. Hastanemizde bir tıp doktoruyla prosedür öncesi başlangıç konsültasyonu, kişinin depresyon yoğunluğuna, medikal öyküye ve beklentilere dayalı, olası sonlanım aralığını belirlemeye yardımcı olur.

TMS tedavisi, ne zaman cevap verir?
Tipik olarak, tedaviye başlandıktan iki-üç hafta içerisinde iyileşme görülür.
Hastaların bir çoğu tedavinin ikinci haftasında terapötik faydayı fark etme eğilimindedir.
Depresyon semptomlarında anlamlı azalmalar elde etmek için, geç cevap verenlere üçüncü hafta ilave seanslar uygulanması gerekebilir.
Ortalama olarak, hastalar yaklaşık 8-12 ay sonra idame terapisine girerler. Bu zaman dilimi her hastaya göre değişir.
Ortalama olarak, idame terapisi ilk başta tamamlanan  tTMS seans sayısının yarısını içerir.

TMS Prosedür Tanımı
TMS tedavisi, depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarından etkilendiği düşünülen beyin bölgelerine uygulanır.
TMS sayesinde beynin bazı bölgelerindeki etkinliği seçici olarak modüle etmek veya değiştirmek mümkündür.
TMS, beyin üzerinde, depresyonun yanı sıra, çeşitli durum ve hastalıkların tedavisinde etkililiği görülmüş olan, bir takım olumlu tesirler  oluşturur (örn., uyarıcı veya baskılayıcı etkiler gibi)
 Tedavi, vurulu (pulsed) manyetik alan aracılığıyla beyindeki elektriksel aktiviteyi etkiler. Sekiz şeklindeki metal bir bobin aracılığıyla kısa, akım vuruları verilerek manyetik bir alan oluşturulur, (aşağıdaki resme bakınız.)
 Plastikle kaplı metal bobin saçlı deriye yakın tutulur, böylece manyetik alan korteksin veya beyin yüzeyinin özel alanlarına odaklandırılır.
TMS’de oluşturulan manyetik alan, kafatasına ve saçlı deriye ağrısız ve güvenli bir biçimde nüfuz eder ve spesifik nöronlarda (beyin hücreleri) bir akım indükler.
 Manyetik uyarım düzenli aralıklarla iletildiği için, tekrarlanan TMS veya tTMS olarak adlandırılır.
 Uyarı sayısı, uyarı gücü ve süresi ve uyarı aralığının uzunluğu gibi, uyarım parametreleri bütünüyle değişebilir. Doğrudan spesifik beyin hücreleri hedeflenirken parametreleri değiştirebilme gücü,  tTMS’nin oldukça değerli tedavisel bir potansiyele sahip olduğunu düşündürür. Ayrıca tedaviyi her hastanın ihtiyacına göre uyarlamak mümkündür.
 Klinik deneylerde ve medikal araştırma çalışmalarında tTMS tedavisinin geçerliliği çok yönlü olarak test edilmiştir. 2002’den beri Kanada’da kullanımı onaylanmıştır.
 Çeşitli tıp dergilerinde yer alan hakemli makalelerde,  tTMS tedavisinin Parkinson hastalığı, işitsel Halüsinasyon, Şizofreni, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Kulak çınlaması, Yeme Bozuklukları, Migren tipi baş ağrıları, Ağrı Tedavisi ve diğer duygudurum bozukluklarının tedavisinde umut vadettiği belirtilmiştir.
Çeşitli tıp dergilerinde yer alan hakemli makalelerde,  tTMS tedavisinin Parkinson hastalığı, işitsel Halüsinasyon, Şizofreni, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Kulak çınlaması, Yeme Bozuklukları, Migren tipi baş ağrıları, Ağrı Tedavisi ve diğer duygudurum bozukluklarının tedavisinde umut vadettiği belirtilmiştir.
(Alıntıdır. Tanı değil, bilgilendirme amaçlı komulmuştur.)