Nöroloji


Nöroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?
Sinir sistemi, beyin ve kas sistemi hastalıkları ile ilgilenen tıp bilim dalına nöroloji denir. Nörolojik hastalıklar psikoloji bölümünü de yakından ilgilendirdiği için nöroloji psikoloji ille iç içe olan bir BÜTÜNDÜR

Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklar İle İlgilenir?
Nöroloji beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tamamı ile ilgilenir. Beyin ve sinir sistemi aniden hasara uğrayarak vücudun motor sisteminin düzenli çalışmasını etkiler. Nörolojik hastalıkları sıralayacak olursak;

Nörolojik Hastalıkların Tanısı Nasıl Konur?
Nörolojik hastalıkların belirtileri  birbirleri ile çok benzediği için doğru teşhisi koymak biraz zor olabilir. Nörolojik bir hastalığın tanısı konulması için tomografi, fiziksel muayene, manyetik rezonans görüntüleme, direkt röntgen, biyopsi, nöroendokrin çalışmalar, ultrasonografi, lomberponksiyon ve elektroensefelografi gibi tanı yöntemleri kullanılır. Bu tanı yöntemleri semptomların varlığına göre seçilir. Hastalıkların belirtileri hangi tanı yönteminin kullanacağı konusunda bilgi verir.

Nörolojinin İlgilendiği Hastalıklar ;

 • Baş ağrıları (migren ve gerilim ağrısı, küme ağrıları, kronik baş ağrıları)
 • Sara ya da Epilepsiler (küçük nöbetler veya büyük nöbetler, cerrahi gerektiren epilepsi nöbetleri)
 • Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, kanamalar, baloncuk ve damar anomalilerinden kaynaklı)
 • Unutkanlıklar (Alzheimer ve diğer bunamalar, vitamin ve hormon eksikliklerine bağlı bunamalar, beyin suyu basıncı artışı bunamaları)
 • Kas hastalıkları (myastenia gravis, miyopatiler)
 • Multiple Skleroz (MS) ve beynin diğer yangısal hastalıkları
 • Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)
 • Baş dönmeleri (vertigolar)
 • Yüz felçleri (Fasiyal paralizi)
 • Omurilik hastalıkları
 • Çevresel sinir tutulumu hastalıkları (nöropatiler, şekere bağlı veya diğer hastalıklar kaynaklanan nöropatiler)
 • Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar
 • Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)
 • Hareket bozuklukları (Parkinson, distoni, tremor ya da titremeler)
 • İstemsiz hareketler (seğirmeler, kramplar)
 • Uyku ile ilgili bozukluklar (sıçrama, yürüme, Huzursuz bacaklar sendromu, uyku felçleri)
 • Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)

Nörolojik Hastalıkların Tanısı Nasıl Konur?
Nörolojik hastalıkların belirtileri birbirleri ile çok benzediği için doğru teşhisi koymak biraz zor olabilir. Nörolojik bir hastalığın tanısı konulması için tomografi, fiziksel muayene, manyetik rezonas görüntüleme, direkt röntgenogram, biyopsi, nöroendokrin çalışmalar, ultrasonografi, lomberponksiyon ve elektroensefelografi gibi tanı yöntemleri kullanılır. Bu tanı yöntemleri semptomların varlığına göre seçilir. Hastalıkların belirtileri hangi tanı yönteminin kullanacağı konusunda bilgi verir. 


Nöroloji Bölümünde Yapılan Başlıca Tetkikler Nelerdir?
Nöroloji hekimleri, sinir sisteminin tüm bölümlerini ve sinir- kas hastalıklarını ilgilendiren oldukça geniş bir hastalıklar grubunun teşhis, takip ve tedavisi ile ilgilenirler. Bu hastalıkların teşhisinde ve takibinde sinirsel iletileri ölçen tetkiklere ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Hastanelerimizdeki nöroloji kliniklerinde uygulanan tetkiklerden bazıları şunlardır:
 • Polisomnografi (Uyku Tetkiki) (Hastane ve Evde): Uyku bozukluklarının tanısında kullanılan polisomnografi testi yani uyku testi gerek hastanede gerek evde uygulanır.
 • • EEG (Çocuk-Büyük, Uyku-Uyanıklık): Epilepsi ve bazı diğer hastalıkların teşhisinde ve takibinde kullanılan EEG testi çocuklarda ve erişkinlerde uygulanabilir.
 • • EMG (Çocuk-Büyük): ‌Sinir-sinir, sinir-kas arasındaki bağlantılar elektriksel iletimle gerçekleşir. ‌Elektromyelografi (‌EMG) testi sinirler ve ‌sinirler-kaslar arasındaki bağlantılardaki bozuklukları ölçmeye yarayan bir ‌elektrofizyolojik test olup nöroloji uzmanları tarafından uygulanır. En sık kullanıldığı alanlar ‌Karpal Tünel Sendromu gibi tuzak ‌nöropatiler, bel, boyun fıtıklarında sinir hasarının gösterilmesi, kas hastalıklarında ‌sinir-kas iletimindeki bozuklukların gösterilmesi, yüz felci, ‌diayebete bağlı ‌polinöropati, ‌ALS veya ‌Guillain ‌Barre gibi motor nöron hastalıklarının tanı ve tedavisidir. Oldukça kompleks bir test olan EMG'yi uygulamak için uzun süreli eğitimden geçmek gerekir. ‌‌
 • Uyarılmış Potansiyeller: Bazı hastalıkların tanısında kullanılan SSEP (Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel), VEP (Vizüel Uyarılmış Potansiyel), BERA (İşitsel Uyarılmış Potansiyel) gibi testler belli bölgelerden verilen elektrik akımınına sinir sisteminin yanıtı ölçülerek yapılır. 
 • Beyin-Boyun Damar Ultrasonografi Transkraniyel Doppler USG:Transkranyal Doppler, büyük intrakranyal damarlardaki kan akım hızlarını ve yönünü gösterebilen, girişimsel olmayan,tekrarlanabilir, yatak başı uygulanabilir tekrarlanabilir ucuz bir tanı yöntemidir. 
 • Magnetik Rezonans (MRI): Beyin, boyun, sırt, bel, kalça,  Beyin, boyun, sırt, bel, kalça, eklem ve doku incemeleri
 • Tomografi (BT): Beyin boyun sırt bel,kalça kemik yapı vs

(Alıntıdır. Tanı değil, bilgilendirme amaçlı komulmuştur.)